Than Bạch đàn

  Dùng để nướng thịt cao cấp Than được xếp và đóng hộp( Kich cỡ: Lớn, vừa, nhỏ) Hình dạng khi đốt Trước khi đóng hộp Than xuất khẩu     Than được xếp và đóng hộp (Kích cỡ: lớn, vừa, nhỏ) Than được xếp và đóng hộp( Kich cỡ: Lớn, vừa, nhỏ) Cây bạch đàn

  Than café

  Thích hợp cho tất cả các kiểu nướng       

  Than Dẻ

  Dùng để nướng thịt đã tẩm ướp và nướng chậm Than được đóng hộp (Kích cỡ: Lớn, vừa, nhỏ)                  Hình dạng nguyên thủy của than Hình dạng khi đốt Than trước khi đóng hộp Lò than Cây dẻ

  Than Vải

  Dùng để nướng chậm      Than được đóng hộp (Kích cỡ: Lớn, vừa, nhỏ)   Hình dạng nguyên thủy của than Hình dạng khi đốt Than trước khi đóng hộp Cây vải

  Than Lào

  Thích hợp cho tất cả các kiểu nướng     

  Than Hỗn hợp

  Hỗn hợp hộp gồm than bạch đàn, dẻ, vải… Thích hợp cho tất cả các kiểu nướng  

  Than ép gáo dừa

  Thích hợp cho tất cả các kiểu nướng

Top

Catalog