Than đen là 1 chất màu đen, rất nhẹ, được hình thành bởi quá trình chưng khô gỗ (tách nguyên tố cacbon ra khỏi các thành phần khác (mà chủ yếu là ôxy)). Than đen còn giữ lại được một phần dạng cấu trúc của tế bào gỗ. Chúng có khả năng hấp thụ lớn và được sử dụng làm chất hấp thụ, chất lọc, dược phẩm, chất đốt …
Than đen được chế tạo từ cây đước, bạch đàn, vải, café …

Top

Catalog